Laddning Alltid laddad.

Lika smidigt som det är att boka en parkering är det att ladda. Gästen får el på rätt plats i rätt tid, och kan själv reglera sin förbrukning.

Image of Laddning

Parkering för elbilar

Pair erbjuder flexibla lösningar som anpassas efter ert hotell och era gäster.

Laddad och avkopplad

Med Pair kan man enkelt aktivera, avaktivera och betala för laddning. När en ny dag gryr efter en natt på ditt hotell är både gästen och bilen fulladdade med energi.

Ge gästen kontroll

Med appen Pair Recharge kan gästen själv starta och betala sina sessioner. Ingen ytterligare administration krävs.

En premiumtjänst

Med Pair får du en självgående tjänst som tar hand om laddning av bilar. Ett perfekt val om du vill optimera antalet laddningssessioner på ditt hotell, eller utöka ert tillvalsutbud med en extra premiumtjänst.

Framtidssäkrad laddning

Säkert och smart

Innan en installation påbörjas gör vi en gemensam analys. Vi undersöker utformningen av hotellet, tillgängliga parkeringsytor, framtidsvisioner och beläggningsgrad. Med Pair utvecklas laddningen på ditt hotell med bästa möjliga infrastruktur och utrustning, redan från start.

Optimerad förbrukning

Vi tillämpar dynamisk lastbalansering som prioriterar din anläggning. Det innebär att våra laddboxar kommunicerar med din elcentral och förbrukar den mängd energi som finns tillgänglig. Med Pair får hotellet och gästerna optimerad effekt.

En långsiktig affär

En optimerad elförbrukning framtidssäkrar hotellets verksamhet. Det ger dig möjlighet att utvecklas med elbilsmarknaden och lägga till fler laddpunkter när gästernas behov ökar.

Investeringsmodell

Vi gör det tillsammans

Vi har två olika modeller för att sätta upp laddpunkter på er parkeringsyta. En där vi tar investeringen med installation och inköp av laddboxar, och en som fungerar omvänt.